Lyngen kommune har de siste årene hatt Sparebank1 Nord-Norge som sin faste bankforbindelse. Etter en ny anbudsrunde er det klart at DNB overtar dette oppdraget. Fra 1. juni er DNB bankforbindelsen som benyttes av Lyngen kommune.

For deg som innbygger vil du merke lite til skifte av bank, men du vil se på fakturaene du mottar at det er et nytt kontonummer du skal betale fakturaer inn til.

Det nye kontonummeret for innbetaling til Lyngen kommune er: 
1520 06 85250

Hvis du har eFaktura eller Avtalegiro trenger du ikke å gjøre noen endringer. Endring av kontonummer skjer automatisk. 

Hvis du ikke har eFaktura eller Avtalegiro, må du være oppmerksom på at du betaler inn til kommunens nye kontonummer.