Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål English

Prosjekt kompetansepilot, markedsføring og rekruttering

Dette treårige prosjektet er todelt - det inkluderer kompetansepilot, og markedsføring og rekruttering. Kompetansepilot er en nasjonal innsats og tar sikte på at utvikle kompetanse i bedrifter. Markedsføring og rekruttering har en betydelig rolle i å synliggjøre Lyngens muligheter for å rekruttere også internasjonalt.

Lyngen har flere høyteknologiske industribedrifter som vokser og gjør betydelige investeringer i området. De fleste ligger i Furuflaten, som er det største industriområdet i Troms-Finnmark. Positiv utvikling betyr også at bedrifter utvikler systemer og prosesser. Automatisering krever flere fagarbeidere - enten utdannet internt eller rekruttert fra andre steder. 
Dette prosjektet har to deler: Kompetanse pilot (50 %) og markedsføring og rekruttering (50%). Disse to fagområdene er overlappende.

Kompetansepilot skall å bidra til utvikling av bærekraftige kompetanseheving modeller og metoder for bedre samsvar for bedrifters behov. Det vil også øke kunnskapsnivået i bedrifter om forskjellige måter å utdanne ansatte mens de er på jobb. Det er en nasjonal innsats.

Markedsføring og rekruttering tar sikte på å jobbe med det store bildet av å tiltrekke folk til arbeid i Lyngen. Målet er å synliggjøre Lyngen som et interessant arbeidsområde for mennesker, hvor det er også mulig å leve godt liv. Vi ønsker å utvide rekrutteringen aktivt til andre deler av Norge og utlandet. Tiltaket er rettet primært mot industri inklusiv sjømat.  
Næringslivet i Nord-Norge går godt, og veksten er for tiden høyere i nord enn i sør. Fortsatt vekst er avhengig av flere forhold, blant annet at nordnorske bedrifter får tak i nok arbeidskraft med riktig kompetanse. 

Prosjektets varighet er 3 år fra 8/2021. Prosjektleder har kontor i Furuflaten.


Kontakter:
Tuomi-Tuulia Ervasti 
prosjektleder
+47 400 28 542
tuomi-tuulia.ervasti@lyngen.kommune.no

Aktuelt

Person som går på ski

Kunnskapsgrunnlag 2024-2027

Status Lyngen er en del av kommunens overordnede kunnskapsgrunnlag og danner grunnlag for arbeidet med overordnet og langsiktig planlegging de neste f...
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk