Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

___

Søknaden sendes til

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060  Lyngseidet

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnevernet
Telefon:40 02 85 12
Epost:post@lyngen.kommune.no
Postadresse:Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET
Besøksadresse:Parkveien 13 9060 LYNGSEIDET

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 12:33
Språk Norsk - Norwegian