Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål English

Priser og gebyrer 2024

Vann og avløp

Avløpsgebyr

AVLØPSGEBYRER2024 u/mva2024 m/mvaENHETKOMMENTAR
Tilknytningsgebyr for avløp9 065 11 331 pr tilknytningAlle kategorier bygninger
Abonnementsgebyr for avløp: -     
Bolig, fritidsbolig3 668,00 4 585 pr år 
Næring3 668,00 4 585 pr år 
Forbruksgebyr avløp: -     
Bolig og fritidsbolig21,65 27,06 pr m2 x 1,3 
Målt forbruk16,65 20,81 pr m3 

Arbeid etter forurensningsloven og -forskriften

Gebyr beregnet på anvendt tid

For arbeid som ikke er nevnt ellers i regulativet fastsettes gebyret etter medgått tid etter følgende timesatser:
Saksbehandling etter forurensningsloven - kr 880

Nedgraving tanker, tanker på terreng (slamavskiller mv)

Kr 6 600,-

Utslippstillatelse

Kr 5 550,-

Vanngebyr

Vanngebyr2024 u/mva2024 m/mvaENHETKOMMENTAR
Tilknytningsgebyr for vann7 888 9 860 pr tilknytningAlle kategorier bygninger
     
Abonnementsgebyr for vann:    
Bolig og fritidsbolig2 812 3 515 pr år 
Næring2 812 3 515 pr år 
Forbruksgebyr vann:    
Bolig og fritidsbolig15,89 19,86 pr m2 x 1,3 
Målt forbruk (måler)12,22 15,28 pr m3 
Leie av vannmåler140,62 175,78 pr år 

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg

Ordningen ble vedtatt i kommunestyresak 121/18.

I henhold til vedtakets punkt 4 skal gebyret faktureres som en fast andel av årsgebyret. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en myndighetsdel.

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg2024EnhetKommentar
Årlig avgift

       430,00

pr avløpsanlegg

Alle kategorier mindre avløpsanlegg. Gebyret er unntatt for MVA.

Næring

Salgs- og skjenkeavgifter

Bevillingsgebyr for kommunal omsetning og skjenking av alkohol bestemmes av alkoholforskriftens § 6-2 og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Forskuddsgebyr på kunnskapsprøve jf. alkoholforskriftens kap. 5 bestemmes av alkoholforskriften § 5-6 og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Forskuddsgebyr på etablererprøve bestemmes av forskrift om etablererprøve § 7 og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Tilsynsavgift for tobakksalg bestemmes av tobakksalgsforskriftens § 33 og reguleres årlig i henhold til endringer i forskriften.

Helse og omsorg

Husleie omsorgsboliger

Husleie for omsorgsboliger varierer pga. størrelse og standard, dvs. når boligen er pusset opp.

Mer informasjon finner du her: Omsorgsboliger

Strøm omsorgsboliger Lyngstunet og Lenangen – kr 400 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhov – kr 700 per mnd.

Strøm omsorgsboliger Solhovlia - kr 950 per mnd.

Omsorgstjenester

OmsorgstjenesterPris 2024EnhetKommentar
Dag-/nattopphold

110,00

pr. dag

Oppdateres iht. priser i statsbudsjett og forskrift
Korttidsopphold institusjon

193,00

pr. døgn

Oppdateres iht. priser i statsbudsjett og forskrift

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

290,00

pr. mnd

Helsestasjon - utstyr til utleie

HelsestasjonPris 2024Enhet
Brystpumpe, liten leie

160,00

Pr. stk.

Brystpumpe, stor leie

200,00

"

Engangssett til pumpe, dobbel

400,00

"

Enuresealarm leie

300,00

  "

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Egenbetaling praktisk bistand (1G = kr 118 620 per 1. mai 2023).

For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betales timepris (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Hjemmehjelp/praktisk bistand:
går etter inntekt
  
Husstander under 2G

230,00

pr. mnd.

Inntekt mellom 2-3G

920,00

pr. mnd.

Inntekt mellom 3-4G

1 520,00

pr. mnd.

Inntekt mellom 4-5G

1 780,00

pr. mnd.

Inntekt over 5G

2 680,00

pr. mnd.

Selvkost

230,00

pr. time

Matombringing

Matombringing

130,00

pr. 1/1 porsjon

Vaksiner

Prisene kan endres fortløpende i henhold til prisendringer.

VaksinerPris 2024EnhetNavn på vaksinen:
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste

350

 StkBoostrix polio
Gul feber (NB! Vaksinasjonssertifikat)

425

StkStamaril ”Sanofi pasteur MSD"
Hep A barn

300

StkHavrix
Hep A voksen

380

StkHavrix, vaqta
Hepatitt B voksne

280

StkEngerix B ”BSK” (voksne)
 Hepatitt B barn

200

StkEngerix B ”BSK” (barn under 16 år)
Hepatitt A og B barn

400

StkTwinrix ”GSK” (barn under 16 år)
Hepatitt A og B voksne

570

StkTwinrix ”GSK” (voksne)
Japansk encefalitt

980

StkIxiaro
Kolera og ETEC-diare

870

Stk Duchoral 2 doser
Tuberkulose

0

StkBCG
Tuberkulinprøve

0

StkMantoux
Meningokokk    A+W+C+Y

450

Stk

Menveo «Novartis»
Meningokokk B

1 100

Stk

Bexero «Novartis»
Meningokokk C

370

Stk

NeisVac-C «Baxter»
MMR (mesling, kusma og røde hunder)

0

StkPriorix ”GSK”
Poliomyelitt

170

StkImovax polio. ”Aventis Pasteur MSD”
Rabies

600

StkRabipur
Skogflåttencefalitt voksne

370

StkTicovac "Baxter " Voksendose fra alder 16 år
Skogflåttencefalitt barn

355

Stk

Ticovac Junior "Baxter". Barnedose fra alder 1-16 år
Tyfoidfeber

230

Stk

Typhim   "GSK"
Pneumokokkvaksine

400

StkPneumowax
HPV vaksine

1 000

StkCervarix
Influensavaksine

0

Stk Pris fastsettes årlig
Reisevaksinering – konsultasjonshonorar

60

Per time

 

Barn og familie

Borgerlig vielse

Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.

Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.

For vigsel av andre kommuners innbyggere, jf. forskrift om kommunale vigsler § 3 innkreves et gebyr på kr 1 000.- pr vigsel til dekning av kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil det i tillegg bli fakturert merkostnader.

Barnehage

Gratis barnehageplass i Nord-Troms.

Nedre grense for barnehageplass: 50 %.
 

Pris hel plass:

0,-

 
Kostpenger:

435,-

per mnd.
For sen henting

300,-

Pr. påbegynt halvtime

Administrative gebyrer

Har du behov for kopi av dokumenter kan du få utført dette på Servicekontoret på rådhuset i Strandveien 24.

Kopiering

KOPIERINGPris 2024 (ink mva)EnhetKommentar
Kopi A4 farge

10,00

Pr. kopi

Inkl. mva.

Kopi A4 sort/hvit

5,00

Pr. kopi

Inkl. mva.

Kopi A3 farge

16,00

Pr. kopi

Inkl. mva.

Kopi A3 sort/hvit

10,00

Pr. kopi

Inkl. mva.

Fakturagebyr

Lyngen kommune har fakturagebyr på alle utgående papirfaktura, med unntak for foreldrebetaling for SFO.

Ønsker du å unngå fakturagebyr, velg eFaktura eller Avtalegiro i din nettbank.

Kr 50 per faktura

Kopi av journal

LegekontorPris 2024ENHET
Kopi av journal

105,00

pr. journal + porto

Kultur og fritid

Kulturskole

I musikkundervisning gis det 25 % søskenmoderasjon for 2., 3., 4. barn osv.

 PRIS 2024/2025ENHET
Årskontingent instrumental/vokalopplæring 1 480Pr. skoleår
(38 uker. Følger skoleruta)30 min. pr. uke
Kurs i dans og visuell kunst 8 uker600pr. kursrekke
Breddetilbud 1. - 3. klasse 38 uker600Pr. skoleår

Svømmehall

Basseng

Priser 2024

 
Voksne60 
Barn under 16 årgratis 
Ungdom 17-25 år

40

 
Pensjonister40 
Familie150 
Klippekort voksne500 
Klippekort ungdom 17-25 år300 
Årskort svømmehall voksen3800Personlig
Årskort svømmehall ungdom 17-25 år2500Personlig

Jægervatn leirskole

 

PRIS 2024

ENHET

Leie av leirstedet

600

Per døgn

Badestamp

500

Per døgn

Kano-/kajakkleie – barn

100

Pr. stk.

Kano-/kajakkleie voksen

200

Pr. stk.

Døgnpris:

100

Barn

 

120

Voksen

Leie av lokaler, idrettsanlegg og -haller

Utleieprisene er delt i to grupper.

Gruppe 1: lag og foreninger hjemmehørende i Lyngen kommune

Gruppe 2: Andre kommuner, lag/foreninger fra andre kommuner, offentlige eller private organisasjoner og kommersielle aktører

LyngenhallenGruppe 1Gruppe 2 
Idrettshall uten garderobe

0

900

pr time

Idrettshall 2/3 uten garderobe

0

600

pr time

Idrettshall 1/3 uten garderobe

0

300

pr time

Idrettshall og garderobe

0

1 200

pr time

Idrettshall 2/3 inkl. garderober

0

800

pr time

Idrettshall 1/3 inkl. garderobe

0

400

pr time

Helgesamling u/garderobe

0

5 000

helg

Helgesamling m/garderobe

0

6 000

helg

Leie av hallen ved inntektsgivende arrangement

0

12 000

pr dag

    
Øvrige gymsaler i Lyngen kommune   
Leie av gymsal u/garderobe

0

300

pr time

leie av gymsal inkl. garderobe

0

400

pr time

    
Kommunale kunstgressbaner   
Dagsleie

0

1 000

dag

Helgesamling

0

2 000

helg

    
Friidrettsanlegg Lenangen

0

1 000

dag

Leie av klasserom/kjøkken/SFO-lokale

0

400

inntil 2 timer

leie av svømmehall

0

600

time

Leie av lokaler i andre kommunale bygg (inkludert garderobe og kjøkken)

0

500

inntil 2 timer

Helgeleie skole

0

3 000

helg

Dagsleie skole

0

1 500

dag

Parkering (tilrettelegging for aktiviteter i naturen)

Avgiften dekker drift av parkeringsplasser og toaletter i tilknytning til aktuelle aktivitetsområder.

Betaling for innbyggerbetaling/årskort kan gjøres gjennom EasyPark appen som kan lastes ned fra Apple Store eller Play Butikk.

Parkeringsavgift, - tilrettelegging for aktiviteter i naturen.

Priser:

 • Kr 50,- for 1. time
 • Deretter kr 30,- per time
 • Maks per døgn: Kr 250,-
 • Årskort kr 300,- Kan kjøpes via EasyPark appen fra 01.01.2023.

Det er opprettet et eget betalingsvalg i EasyPark-appen som også vil dekke 12-måneders parkering (årskort). Følgende gjelder for denne;

 • «12 mndr. betaling/long-term payment» kan velges fra 2.1.2023. Prisen er 300 inkl. mva. Når betalt, gjelder betalingen for samtlige av EasyPark-plassene i Lyngen kommune og løper i 12 mnd. fra kjøp.
 • Betalingen går fra dato i år 202X til samme dato året etterpå. Du vil få varsel når 12 måneders perioden utløper gitt at push-varsel i appen er aktivert.
 • Betalingen gjelder for den bilen og det bilnummeret som du registrerer i appen.
 • Spørsmål kan rettes til Lyngen kommune v/utviklingsavdelingen (77 70 10 00)

Skole

Voksenopplæring

Gebyr ny norskprøve - kr 300 per prøve

SFO

Elever i 1. og 2. klasse tilbys gratis deltidsplass i SFO (12 timer).

Gratis SFO inkluderer skolefridager med opphold fra kl. 7.30-15.30 alle dager.

Dersom du har et barn med særskilte behov, skal SFO tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Plass-størrelsePris
Over 12 timer i uka2 119 kr pr mnd.
Under 10 timer i uka1 215 kr pr mnd.
Kost20 kr pr måltid
Enkelt timer/korttidsopphold65 kr pr time

Redusert foreldrebetaling SFO

Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. Familier med samlet inntekt under 359 333 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekter. Det må søkes om reduksjon hvert skoleår, og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad.

Fra høsten 2022 tilbys 12 timer gratis SFO for elever i 1.klasse. Dersom man ønsker full plass i SFO vil man betale 40 % av gjeldende sats.

Gratis SFO inkluderer skolefridager med opphold fra kl 7.30-15.30 alle dager.

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema redusert foreldrebetaling i SFO

Søknad sendes kommunen der barnet er folkeregistrert. Foresatt som søker må bo på samme adresse som barnet. For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Du kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Dokumentasjon:

 • Skattemelding
 • Ved varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år kan du sende lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for. Dersom du trenger hjelp til å søke kan du kontakte skolen din.

Forskrift som regulerer reduksjon i foreldrebetalingen

Bygg og eiendom

Renovasjon

Vedtatt 20.10.2023 i styret for Avfallsservice AS

Gjelder fra 01.01.2024

2024

Type abonnement

Eks. mva.

Inkl. mva.

Standardabonnement

4 021

5 026

Miniabonnement

3 269

4 086

Miniabonnement kompost

3 269

4 086

Storabonnement

5 843

7 303

Fritidsabonnement

1 022

1 278

Fritidsabonnement m/dunk

2 230

2 787

Byttegebyr dunk

316

395

Kjøp av dunk

727

909

Hentegebyr dunk inntil 6 meter

1 180

1 476

Slam inntil 4 m3

 

 

 - tømming hvert år

2 001

2 502

 - tømming hvert 2. år

1 001

1 251

Slam fritidsboliger 

 

 - tømming hvert 3. år

667

834

 - tømming hvert 4. år

501

626

Slam pr. m3 (> 4 m3)

551

689

Ekstra tømming septik

2 640

3 300

Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4.

3 959

4 948

Gebyr manglende merking/rydding

615

769

Feiing

For 2024 er pris pr. pipeløp kr 695,00.
Gebyret er unntatt MVA.

Meglerpakke

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. Midlertidig brukstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.

Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres á kr 2 400. Meglerpakken gjelder også for privatpersoner som selger boligen privat.

Reservasjon av kommunal boligtomt

Ved reservasjon av kommunal boligtomt faktureres et behandlingsgebyr på kr 3 000,-.

Behandlingsgebyr etter Plan- og bygningsloven, lov og eiendomsregistrering og eierseksjonsloven

Lokal Forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering vedtatt med hjemmel i:

 • Plan- og bygningsloven 2008 §33-1
 • Forskrift om byggesak
 • Lov om eierseksjonering § 15,
 • Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) § 32,
 • Forskrift for eiendomsregistrering

vedtatt av Kommunestyret den 13.10.2021 sak 98/21 og kunngjort i Norsk lovtidend 22.10.2021.

Gebyr beregnet på anvendt tid

For arbeid som ikke er nevnt ellers i regulativet fastsettes gebyret etter medgått tid etter følgende timesatser:

Timepris

2024

Oppmåling

Kr 970

Bygge- og delesak

Kr 940

Eierseksjonering

Kr 730

Private planforslag

Kr 1100

Gebyrregulativ for planforslag og konsekvensutredninger

KategoriBeløp kr
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)

Kr 6 270

Behandling av private planforslag som er ihht overordnet plan

kr 14 980

Behandling av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan

kr 19 420

Reguleringsendring etter pbl 2008 § 12-14

kr 7 210

Tillegg ved krav om konsekvensutredning

kr 3 300

Dispensasjoner, pbl kapittel 19.

For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell:

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring

Kr 9 680

Byggesak

For tiltak som ikke er spesifikt nevnt beregnes gebyr etter medgått tid. 

For tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg på:

kr 1 880

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver -PBL § 20-4:

Mindre tiltak

Gebyr

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a og b.

kr 4 800

Mindre tiltak på bebygd eiendom – varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf SAK10 § 3-1 c.

kr 4 800

Mindre tiltak på bebygd eiendom – skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5m og bredde inntil 1,5 montert frittstående på terreng, SAK10 § 3-1 d.

kr 4 800

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2 Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m2

kr 4 800

Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c) - bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j.

kr 4 610

Riving av tiltak, jf pbl § 20-1 e) - uten ansvarsrett

kr 4 800

For mindre tiltak jf SAK10 Kap 3 som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg på:

kr 1 880

Tillegg for søknader med flere tiltak. Tillegg per tiltak:

kr 1 880

  
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m)

 

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde mer enn 10 år eller arealoverføring, jfr Matrikkellova.

kr 5 360

NB! Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke per søknad

Tiltak som krever søknad og tillatelse med krav om ansvarsretter – PBL § 20-3:

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av fagkyndig foretak med erklæring om ansvarsrett. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1:Ett-trinns søknadRamme-tillatelseIgangsettings-tillatelse
Enebolig Pbl § 20-1 a)

kr 9 120

kr 8 010

kr 3 240

Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a)

kr 10 380

kr 8 930

kr 3 760

Tilbygg, påbygg, underbygg til bolig og fritidsbolig, Pbl §20-1 a)

kr 6 640

kr 4 920

kr 3 240

To- eller flermannsbolig, gjelder også fritidsformål, pbl § 20-1 a). Pris per boenhet inntil 4 boenheter:                                                    

kr 7 580

kr 5 680

kr 3 430

Tillegg per boenhet fra 4. Det gebyrlegges for maksimalt 10 boenheter.

kr 1 880

kr 1 410

kr 940

Andre bygg, også næringsbygg - nybygg, tilbygg og påbygg pbl § 20-1 a) - der det ikke etableres nye boenheter.  

kr 8 140

kr 6 240

kr 3 800

For tiltak som ikke er spesifikt nevnt gebyrlegges etter medgått tid, for eksempel store boligbygg, boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg, fabrikk/industribygg, driftsbygninger mv.

 

 

 

    
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 b)

kr 10 340

kr 9 400

kr 3 760

 

 

  
Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Søknadspliktige fasadeendringer - større

kr 5 000

kr 4 620

kr 3 120

    
Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a), pbl § 20-1 d)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Bruksendringer til annet formål, varig eller tidsbestemt uten bygningsmessige endringer

kr 5 170

kr 4 800

kr 3 480

For bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet.

kr 6 820

kr 5 490

kr 3 240

For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter,

Kr 5 170

kr 4 800

kr 3 480

    
Riving av tiltak , jf pbl § 20-1 e) - med ansvarsrettEtt-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Riving av tiltak, jf pbl § 20-1 e)

kr 8 460

kr 7 520

kr 3 760

Riving av tiltak med krav om avfallsplan

kr 10 340

kr 9 400

kr 4 230

Riving av tiltak som er registrert med kulturminner (SEFRAK) og området blir berørt, faktureres et tillegg

kr 1 880

Kr 1 880

 

    
Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, antennemast, kulde- og varmepumpeanlegg, brannanlegg, pipe, ildsted og lignende

kr 4 980

kr 4 610

kr 3 480

Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny prosjektering

kr 7 520

kr 6 580

kr 3 760

Vann- og avløpsledninger. Trasélengde < 5 km,

kr 8 560

kr 8 460

kr 3 760

Vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km

kr 10 190

kr 9 400

kr 3 760

    
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf pbl § 20-1 g)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettingstillatelse
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv

kr 8 930

kr 7 990

kr 3 760

Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Se pris for bruksendringer som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, pris per boenhet

kr 7 580

kr 5 680

kr 3 240

    
Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav h-iEtt-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Innhegning mot veg, pbl § 20-1 h)

kr 4 800

kr 4 420

kr 3 480

Plassering av skilt- og reklameinnretninger, pbl § 20-1 i)

kr 4 800

kr 4 420

kr 3 480

 

 

  
Midlertidig tiltak, pbl § 20-1 j)Ett-trinns søknad  
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j.

kr 4 610

  
 

 

  
Vesentlige terrenginngrep, anlegg av veg, parkeringsplass og vei §20-1, k)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettings-tillatelse
Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1 (masseuttak/utsprenging over 100 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 100 m²)

kr 8 200

kr 7 820

kr 4 230

Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2 (masseuttak/utsprenging over 500 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 500 m²)

kr 10 340

kr 9 400

kr 4 230

Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3 (masseuttak/utsprenging over 2000 m3, utfylling i sjø/vann/på land over 2000 m²)

kr 11 280

kr 9 400

Kr 4 230

    
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf pbl § 20-1 l)Ett-trinns søknadRammetillatelseIgangsettingstillatelse
Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg, mindre veg og parkeringsplass, mv

kr 4 630

kr 3 980

kr 2 290

Havn, kai, molo, småbåthavn,

kr 11 320

kr 10 760

kr 4 230

    
Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk Satsene gjelder pr endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter  
Endringssøknad – tekniske installasjoner

kr 2 240

 

 
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak

kr 3 200

  
    
Ansvarsretter og ferdigattest/midlertidig brukstillatelse  
Søknad om ansvarsrett som selvbygger

kr 1 170

 

 
Midlertidig brukstillatelse

kr 1 410

 

 
Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsetting eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse

kr 1 410

 

 
    
Tiltak om krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen med Teknisk forskrift  
Dispensasjon fra en enkel bestemmelse

kr 3 670

 

 
Dispensasjon fra flere bestemmelser

kr 5 320

 

 
Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter betales i tillegg

kr 3 480

 

 

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det kan kommunen, etter særskilt søknad, helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

Følgende vilkår må være oppfylte:

 1. Gjelder kun for byggesaker uten ansvarsrett.
 2. Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Lyngen kommune.
 3. Tiltaket skal ikke tjene næringsformål.
 4. Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no).
 5. Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Kart og delingsforretning m.v.

Gebyrer etter eierseksjonsloven §15

Behandling av søknad om eierseksjoneringBeløp i kr
Seksjonering, behandlingsgebyr uten befaring:
Til og med 6 seksjoner

kr 5 840

Fra og med 7 seksjoner og oppover

kr 6 570

Reseksjonering, behandlingsgebyr uten befaring:
Til og med 6 seksjoner

kr 5 840

Fra og med 7 seksjoner og oppover

kr 6 570

Befaring

kr 1 460

For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets punkt 1.3 - oppmåling av uteareal på eierseksjoner.

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.

1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m2kr 18 450
Areal fra 501 – 2000 m2kr 19 500
Areal fra 2001 m2 – økning per. påbegynt dakr 1 100
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 – 500 m2       kr 18 450
Areal fra 501 – 2000 m2kr 19 500
Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt dakr 1 100
1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon. Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Areal fra 0 –250 m2kr 7 630
Areal fra 251 – 2000 m2kr 8 320
Areal fra 2001 m2 – økning per påbegynt da.kr 1 100
1.4 Oppretting av anleggseiendom. Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
Areal fra 0 – 2000 m3 – fra 2001 m3 – økning per påbegynt da.kr 19 140
Areal fra 2001 m3 – økning per påbegynt da.kr 1 100
 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid fra 2001 m3 – økning per påbegynt da. Pris per timekr 970
  
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (midlertidig forretning).
Viser til punktene 1.1 – 1.5. I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen.kr 3 200
2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering oppmålingsforretning
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punktene 1 og 2.

 

  
3 Grensejustering oppmålingsforretning
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). 
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen
For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0 – 250 m2

kr 11 400

Areal fra 251 – 500 m2

kr 12 760

3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, 
men den maksimale grensen settes til 1000 m3.
Areal fra 0 – 250 m3

kr 12 010

Areal fra 251 – 1000 m3

kr 13 060

  
4 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. 
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal fra 0 – 500 m2

kr 18 840

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning i gebyret på

kr 1 100

4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, 
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
 
Areal fra 0 – 500 m3

kr 16 620

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning i gebyret på

kr 1 100

  
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter

kr 6 610

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr 1 100

  
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.
For inntil 2 punkter

kr 10 040

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr 1 100

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Pris per time

kr 970

  
7 Private grenseavtaler
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

kr 3 620

For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde

kr 1 600

Billigste alternativ for rekvirent velges

kr 970

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Pris per time

kr 970

 

 
8 Andre gebyrer
8.1 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 180

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 360

8.2 Gebyr til kommunen når andre offentlige instanser utfører del av arbeidet
Gebyret fastsettes etter medgått tid

kr 970

8.3 Timepris for medgått tid på ikke-lovfestede oppmålingsoppdrag. 
Pris for medgått tid beregnes etter følgende satser:
Feltarbeid, pris per time

kr 970

Kontorarbeid, pris per time

kr 970

8.4 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For forretninger over større sammenhengende arealer til landbruks-, 
allmenn fritids- og allmennyttige formål betales etter anvendt tid
Minstesats som i høyeste beløp i pkt. 1.1
8.5 Gebyr for Oppmålingsforretning over punktfeste.
For oppmålingsforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i pkt. 1.1
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk