Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål English

Priser og gebyrer 2023

Vann og avløp

Avløpsgebyr

AVLØPSGEBYRER

2023 eks MVA

2023 ink MVA

ENHET

KOMMENTAR

Tilknytningsgebyr for avløp

         8 767

       10 959

pr tilknytning

Alle kategorier bygninger

Abonnementsgebyr for avløp:

 

 

 

 

Bolig og fritidsbolig

     3 312,00

     4 140,00

pr år

 

Næring

     3 312,00

     4 140,00

pr år

 

Forbruksgebyr avløp:

 

 

 

 

Bolig og fritidsbolig

         20,90

         26,13

pr m2 x 1,3

 

Målt forbruk

         16,08

         20,10

pr m3

 

Arbeid etter forurensningsloven og -forskriften

Nedgraving tanker, tanker på terreng (slamavskiller mv)

Kr 5 550,-

Utslippstillatelse

Kr 5 550,-

Vanngebyr

Vanngebyr

2023 eks MVA

2023 ink MVA

ENHET

KOMMENTAR

Tilknytningsgebyr for vann

         7 629

         9 536

pr tilknytning

Alle kategorier bygninger

 

 

 

 

 

Abonnementsgebyr for vann:

 

 

 

 

Bolig og fritidsbolig

         2 432

         3 040

pr år

 

Næring

         2 432

         3 040

pr år

 

Forbruksgebyr vann:

 

 

 

 

Bolig og fritidsbolig

         13,94

         17,43

pr m2 x 1,3

 

Målt forbruk (måler)

         10,72

         13,40

pr m3

 

Leie av vannmåler

       136,00

       170,00

pr år

 

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg

Ordningen ble vedtatt i kommunestyresak 121/18.

I henhold til vedtakets punkt 4 skal gebyret faktureres som en fast andel av årsgebyret. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en myndighetsdel.

Gebyr tilsyn mindre avløpsanlegg

2023 eks MVA

2023 ink MVA

ENHET

KOMMENTAR

Årlig avgift

       430,00

        537,50

pr avløpsanlegg

Alle kategorier mindre avløpsanlegg

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk