Legevakt (hele døgnet): 116 117
AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN  Tlf. 400 28 520
  Akuttberedskapen er tilgjengelig mellom kl. 16:00 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet i helger og helligdager.
VAKTTELEFON TEKNISK DRIFT  
Telefonnummer: 400 28 634
Åpningstid: Mandag - Fredag 15:00 - 07:30
  Lørdag - Søndag: hele døgnet