Garasje, bod eller annen frittstående bygning med areal mindre enn 50m2 og ikke høyere enn 4 meter

Skal du bygge en garasje, bod eller annen frittstående bygning med areal som er minde enn 50m2 og ikke høyere enn 4 meter? Finn ut om du må søke ved bruk av DIBK veivise

Veranda, terrasser og tilbygg

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen.

Mindre ting som ikke krever søknad

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Se oversikt hos Direktoratets for byggekvalitet