Veiledning dispensasjon fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) - informasjon til tiltakshaver og søker : 18 - Dispensasjon+-+rev+juni+2020.pdf

Tidsfrist for kommunen til å behandle saken

For dispensasjonssaker om gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen. Ved høring løper ikke denne i høringsfristen.

Ifølge gebyrregulativet for Lyngen kommune tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles.

Søknadsskjema dispensasjon